بعد از ظهر روز چهارم آذر ماه سال ۹۵ یک سورتی پرواز عملياتي باروري ابرها بر فراز منطقه شرق استان فارس انجام شد.

روز چهارم آذر ماه سال ۹۵، پرواز عملياتي باروري ابرها بر فراز استان فارس انجام شد و این پرواز رأس ساعت ۱۹:۴۹ به زمين نشست.

در تاریخ یازدهم آذر ماه سال ۱۳۹۵، پرواز عملیاتی باروری ابرها بر فراز حوزه دریاچه ارومیه انجام شد.    

در تاریخ یازدهم آذر ماه سال ۱۳۹۵، پرواز عملیاتی باروری ابرها بر فراز استان چهارمحال  و بختیاری انجام شد.  

در تاریخ دوازدهم آذر ماه سال ۱۳۹۵، پرواز عملیاتی باروری ابرها بر فراز حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ساعت ۴:۳۰ الی ۷:۳۰ بامداد انجام شد.                       

در تاریخ دوازدهم آذر ماه سال ۱۳۹۵، پرواز عملیاتی باروری ابرها بر فراز استان چهار محال و بختیاری انجام و رأس ساعت ۱۲ ظهر به زمین نشست.                       

در تاریخ دوازدهم آذر ماه سال ۱۳۹۵، پرواز عملیاتی باروری ابرها بر فراز حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳:۳۰ انجام شد.                       

در بعد از ظهر روز دوازدهم آذر ماه سال ۱۳۹۵، پرواز عملیاتی باروری ابرها بر فراز استان چهار محال و بختیاری انجام شد.                   

در تاریخ بیست و پنجم آذر ماه سال ۱۳۹۵، پرواز عملیاتی باروری ابرها بر فراز استان چهار محال و بختیاری و غرب استان اصفهان انجام شد.                   

در تاریخ سی ام آذر ماه سال ۱۳۹۵، دو سورتی پرواز عملیاتی باروری ابرها بر فراز استان چهار محال و بختیاری و غرب استان اصفهان انجام شد.    

در تاریخ ۲۶ دی ماه سال ۱۳۹۵، دو سورتی پرواز عملیاتی باروری ابرها بر فراز استان کرمانشاه انجام شد.    

در تاریخ ۱ بهمن ماه سال ۱۳۹۵، نخستین پرواز عملیاتی باروری ابرها برفراز مناطق مرکزی و شمالی استان خراسان جنوبی انجام شد.

در تاریخ ۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۵، یک سورتی پرواز با هدف باروری ابرها بر فراز استان خراسان جنوبی صورت گرفت که علیرغم تلاش دو ساعته همکاران در این پرواز بدلیل عدم وجود رادار هواشناسی و پایین بودن ارتفاع ابرها امکان اجرای عملیات فراهم نگردید.

در تاریخ ۳ بهمن ماه سال ۱۳۹۵، پرواز عملیاتی باروری ابرها بر فراز استان فارس انجام شد. (این پرواز حدود ساعت ۱۵:۳۰ به زمین نشست)

دومین پرواز عملیاتی باروری ابرهای سوم بهمن ماه ۱۳۹۵، از ساعت ۱۷:۱۵ بر فراز استان فارس و از ساعت ۱۸:۳۵ بر فراز استان یزد انجام شد.

دو سورتی پرواز عملیاتی باروری ابرها، نیمه شب و سحرگاه روز ۴ بهمن ماه ۱۳۹۵، بر فراز استان خراسان جنوبی انجام شد.

در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۹۵، پرواز عملیاتی باروری ابرها برفراز نیمه شمالی استان فارس و منطقه شیرکوه انجام شد.

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۹۵، پرواز عملیاتی باروری ابرها بر فراز استان خراسان جنوبی انجام شد.

دومین پرواز عملیاتی باروری ابرها، بعد از ظهر روز ۱۴ بهمن ماه ۹۵ بر فراز استان خراسان جنوبی انجام شد.

پرواز عملیاتی باروری ابرها بر فراز استان کرمانشاه، اولین ساعات نیمه شب و بامداد روز ۲۵ بهمن ماه ۹۵ انجام شد.

در تاریخ ۲۵ بهمن ماه، یک سورتی پرواز عملیاتی باروری ابرها علیرغم وجود پدیده های خطرناک جوی، به منظور افزایش بارش، بر فراز نیمه شرقی استان خوزستان انجام شد.